Rampelys' bestyrelse

Formand Flemming Jespersen Formand
Flemming Jespersen
flemming@rampelys.dk
Næstforman Charlotte Munch Næstformand
Charlotte Munch
charlotte@rampelys.dk
Kasserer Lars Weber Kasserer
Lars Weber Carlsen
kasserer@rampelys.dk
Sekrætær Pernille Fog Sekretær
Pernille Fog
pernille@rampelys.dk
Bestyrelsesmedlem John P.CristiansenBestyrelsesmedlem
John P. Christiansen
john@rampelys.dk

Kort om Bestyrelsens opgaver (Uddrag af vedtægter)

Foreningen Kulturhuset Rampelys ledes af en bestyrelsen som består af fem personer. Bestyrelsen vælges på en generalforsamling for en to-årig periode, således at der i ulige år vælges tre personer, og i lige år vælges to personer.

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at alle aktiviteter i forhold til offentlig myndighed udøves på lovligt grundlag. Bestyrelsen skal sørge for, at der en tæt kontakt til husets ejer, som er Silkeborg Kommune og indgå de nødvendige aftaler, herunder lejeaftale og aftaler om omkostningsfordeling m.v.

Bestyrelsen skal sikre, at husets brugere kan koncentrere sig om deres primær formål samt arbejde for en fælles ansvarsfølelse for huset imellem disse og at der etableres fælles servicefunktioner på områder, hvor det taler herfor.
 
Du kan se referat og beretning fra Generalforsamlingen under "Dokumenter", du finder "Dokumenter" under menuen "Om Rampelys"
Rampelys · Bindslevs Plads 6 · 8600 Silkeborg · info@rampelys.dk · Cvr: 30 03 87 89