Rampelys' medlemmer

Rampelys' medlemmer er dem der får det til at spille, så støt om om deres arrangementer på Rampelys.
 
Klik på foreningslinks eller logo herunder for at se mere om den enkelte forening.
 

B'Sharp

 • Foreningens navn er ”B’Sharp”, Silkeborg Rhythm & Blues Association.Dens hjemsted er Silkeborg kommune. 

 • Foreningens formål er at udbrede kendskab til og forståelse for Rhythm & Blues musikken blandt borgere i Silkeborg kommune og region Midtjylland,gennem afholdelse af koncerter m.m. i Silkeborg kommune.

 • Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for ethvert interesseret publikum gennem relevant information til offentligheden.

 • Foreningen skal arbejde på at fremme Rhythm & Blues musikken både lokalt og på landsplan.

Frokostjazzen Silkeborg

 • Frokostjazzen Silkeborg arrangerer lørdage fra midt september til midt april jazz kl. 12:00-14:30 i Kedelhuset.

 • En bred vifte af jazzens genrer præsenteres, dog med hovedvægten på den klassiske jazz.

 • Aktiviteterne skal principielt være baseret på ikke-kommercielle principper, idet et evt. overskud ved aktiviteterne skal anvendes inden for formålsparagraffens bestemmelser.

 • Foreningen skal arbejde for at fremme det kulturelle samarbejde på lokalt plan.

 • Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for det bredest mulige publikum gennem relevant information til offentligheden.

HverdagsLive

Vi begynder at lave nogle hyggelige arrangementer på Rampelys - og vi begynder allerede på torsdag!

Kulturformidlingen

Foreningens formål er at formidle mangfoldig kultur af enhver art; musik, teater, foredrag, standup-comedy, poesi, kunst, multimedie m.v.

Lydpotten

 • Lydpotten blev stiftet i 1988 under navnet Rytmisk Musikforening og har som hovedformål at fremme udbredelsen af rytmisk musik for unge og ældre gennem drift af øvelokaler, arrangere koncerter, kurser og workshops og arbejde for øge støtte til det rytmiske musikmiljø.
     
 • Lydpotten drives ved hjælp af frivillig arbejdsindsats fra medlemmernes side, men foreningen har dog ansat en musikkonsulent til at stå for det administrative arbejde.

Muffis

 • Muff#’s vision og grundtanke er at gøre Silkeborg til musikkens by. At forsøge at skabe forhold hvor byens musikere, unge som ældre, kan udfolde sig og prøve sig selv af.

 • At skabe et socialt netværk hvor byens musikere og musik-interesserede kan mødes, skabe kontakter og venskaber og have fælles oplevelser omkring musik.

 • Dette skal f.eks. ske gennem afholdelse af koncerter med både lokale og etablerede kunstnere. Ved arrangementer som Lige På & Rå, eller Live In Concert.

 • Muff# vil være en åben forening, der bygger på frivilliges vilje til at skabe noget større. Medlemmerne skal opfordres til at give af sig selv ved at være til stede, involvere sig og forholde sig til hinanden.

MusikRampen

 • MusikRampen blev stiftet den 3. december 2012. Foreningens formål er at stå for arrangementer af meget varierende karakter - primært musikalske arrangementer, der henvender sig til et bredt publikum. Musikalsk er stilen primært dansk pop/rock

 • Medlemmerne af MusikRampen vælger en bestyrelse på den årlige generalforsamling. Foreningens vedtægter kan downloades her

 • Foreningen er drevet af frivillig arbejdskraft.

Noget Andet

 • Noget Andet er Noget Bedre festivallen som arrangerer koncerter på Rampelys med musikken i centrum som en helaftens oplevelse.

 • Følg med på facebook eller www.nogetandet.nu, for musikalske anderledes oplevelser.

Riverboat Jazz Festival

 • Siden Riverboat Jazz Festival startede i 1966 med tre små passagerbåde, der sejlede på en 2 timers sejlads op af Gudenåen, er festivalen vokset til en begivenhed, der fylder både i kvalitet og omfang.

 • Fra ca. 30 orkestre/solister i 1986 er antallet af orkestre vokset år for år til 70-80, som optræder for 40.000-50.000 mennesker over de fire dage festivalen nu varer.

 • Riverboat Jazz Festival skønnes at være den største skandinaviske festival, hvad angår New Orleans- dixieland- og swing jazzmusik, den såkaldte klassiske jazz.

Silkeborg Jazzklub

 • Silkeborg Jazzklub har til formål at udbrede kendskabet til jazz, og at fremme interessen for jazz ved at afholde forskellige former for jazzmusikarrangementer 

 • Det sker pt. ved at jazzklubben arrangerer sommer jazz på Silkeborg torv hver lørdag i sommermånederne.

 • Der er hvert år et julejazzarrangement som er placeret i ugen mellem jul og nytår

Upcome

 • Musikarrangørforeningen Upcome er funderet i unge menneskers ønske om et varieret udbud af muligheder, når man som koncertpublikum i Silkeborg søger musikalske arrangementer.

 • Upcomes arrangementer vil således præsentere amatørbands, som ofte ikke ellers ville gæste Silkeborgs scene, og hvis musik udviser kreativitet og kvalitet.

 • Alt mulig forskellig musik, promovering af musik, fede koncerter, musikpublikummer, kant, kreativitet, glade mennesker, hænge i baren, vælte hjem -stiv- med en kammerat om armen, en øl i den anden hånd, mens man snakker om den fede koncert man lige har set, og meget mere...
Rampelys · Bindslevs Plads 6 · 8600 Silkeborg · info@rampelys.dk · Cvr: 30 03 87 89